logotyp

Informace k zápisu

Zápis pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu: duben 2021
Forma: online zápis

vlajka vietnam Informace ve vietnamštině


Prosím, kontrolujte i SPAM složku ve Vašich emailech, jelikož emaily odesíláme hromadně a z dřívějších zkušeností víme, že se to občas dělo. 

Emaily odesíláme vždy jednou denně. 
Emaily odeslány: 15. 4. 2021 v 16:07

Postup pro 1. třídu, odklad i přípravnou třídu:

1) Vyplňte prosím tento dotazník
2a) Na Vámi uvedený email poté zašleme odkaz na vygenerování elektronické žádosti (1. třída, odklad), kterou lze podat od 1. 4. do 30. 4. 2021.
2b) Pokud žádáte o přípravnou třídu, veškeré informace naleznete v dotazníku a níže na této stránce.
3) Žádost (o přijetí do 1. třídy, odklad i přípravnou třídu) je potřeba doručit v průběhu dubna 2021 (nelze dříve ani později):

- osobně do sběrného boxu školy u vchodu C (zazvoňte a za dveřmi je box připraven)
- emailem v podobě přílohy potvrzené ověřeným elektronickým podpisem
- datovou zprávou do schránky s identifikátorem: njxmrqn
- poštou na adresu: Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4, 143 00 - obálku označte prosím slovem 'ZÁPIS'

4a) V průběhu května 2021 vyhodnotíme žádosti a uveřejníme seznamy přijatých/nepřijatých.
4b) Protože čekací lhůty na povinné přílohy (odklad, přípravná třída) jsou dlouhé, bude možné tyto přílohy dodávat postupně i po ukončení zápisu.
5) Pokud bude Vaše dítě přijato, domluvíme s Vámi termín osobního setkání ve škole, kde doplníme veškeré další potřebné záležitosti. 

Pořadí přijetí žádostí nemá na příjímací řízení vliv. Přesto Vás prosíme, neodkládejte podání žádosti na pozdější termíny, usnadníte nám tak celý proces. Děkujeme. 


 

Informace o povinné školní docházce:

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. 

Postup: V¨průběhu dubna 2021 zákonný zástupce dítěte odevzdá žádost o odklad (viz. postup výše). Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona).

K zápisu je možné požadovat (na individuální výzvu):

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm a doklad o zdravotním pojištění dítěte

Upozorňujeme, že pokud z jakéhokoli důvodu nebude dítě uvedeno na seznamu spádových žáků z MČ Prahy 12, který bude aktualizován ke konci března 2020, budeme od zákonného zástupce požadovat potvrzení o trvalém pobytu dítěte vystvavené na úřadu MČ Prahy. 12.


Přehled spádových ulic


Zápis do přípravné třídy

Do přípravné třídy bude probíhat zápis ve stejné termíny, jako zápis do 1. tříd.

K zápisu do přípravné třídy je nutné doložit potvrzený odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy.

Nástěnka

Novinky

Sběr papíru

Sběr papíru bude 30.9. - 2.10. 2020
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy