logotyp

Informace k zápisu

Zápis pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční 13. 3. 2024 od 16:00 do 18:00. Více info v aktualitách na webu.

Zápisy proběhnou ve dnech:

8. a 9. 4. 2024 vždy od 14:00 do 17:00

Zápisy proběhnou ve dvou fázích:

1) Elektronická přihláška a rezervace termínu

   - Odkaz na přihlášku bude uveřejněn zde 1. 4. 2024.
   - V rámci přihlášky vyplníte všechny potřebné údaje k zápisu. 
   - Zároveň si rezervujete den a čas k zápisu (2. fáze zápisu).

2) Zápis v uvedených dnech ve škole

   - Osobně (ideálně s prvňáčkem) dorazíte v rezervovaný termín do školy. 
   - Společně zkontrolujeme údaje a všechny potřebné dokumenty. 
   - Prvňáček absolvuje tradiční zápis.

Zápis je možné absolvovat celý i na dálku, tedy elektronicky. Tato varianta bude vždy řešena individuálně dle potřeby.

S sebou k zápisu:

1) Rodný list k nahlédnutí (kopie rodného listu dítěte – při vzdáleném zápisu, v případě cizinců scan nebo čitelnou fotografii rodného listu dítěte nebo pasu dítěte)
2) Rozhodnutí o odkladu (v případě, že mělo dítě v loňském roce odklad)
3) Další potřebné dokumenty - doporučení z PPP apod.


Žádost o odklad

Při žádosti o odklad bude postup stejný, jako v případě žádosti o zápis do prvního ročníku.
 V rámci vyhlášených termínů zápisu pak dorazíte dorazíte s potřebnými dokumenty.

1) doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC
2) doporočující vyjádření praktického lékaře nebo klinického psychologa

Termín podání žádosti je v případě odkladu do 30.4.2023. 


Žádost o přijetí do přípravné třídy


Při žádosti o přijetí do přípravné třídy můžete postupovat dvěma způsoby:


1) Budete žádat o odklad školní docházky na naší škole

- V tomto případě postupujte tak, jak je popsáno výše v souvislosti s odkladem školní docházky.

2) Budete žádat o odklad školní docházky na jiné škole

- Postupujte podle níže uvedeného postupu.

BUDE UPŘESNĚNO ZDE

Termín podání žádosti je v případě PT do 30.4.2023.  


Informace o povinné školní docházce:

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

Přehled spádových ulic


Klub předškoláků

Klub je určený pouze pro předškoláky z naší spádové oblasti, případně sourozence našich stávajících žáků. 

Skupinová setkání zaměřená především na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro správný nácvik psaní a čtení. Děti čekají hry a cvičení podporující rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, cvičení podporující rozvoj koordinace oko-ruka, relaxace a uvolňovací cviky. Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby se předškoláčci nenudili, ale zároveň se již učili koncentrovat svou pozornost na práci v určitých časových blocích.

Program vede školní psycholožka Mgr. Pavlína Martenková.

Klub je zdarma.

Přihlášku, termíny a další informace naleznete zde.

Nástěnka

Novinky

Plánovaná ředitelská volna na šk. rok 2022/23

pátek 29. 9. 2023
úterý 2. 4. 2024
pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2024
Telefon:+420 241 761 138,+420 241 762 533, E-mail: mrackova@mrackova.czFacebook ZŠ Mráčkova Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2143 00, Praha 4-Modřany

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy