Interaktivní veletrh - Ústav experimentální botaniky AV ČR 9.11.2017 - 1 (8)
www.mrackova.cz